Patrik LORENZ

Bakalářská práce

Využití online výzkumu při hodnocení marketingové komunikace ve společnosti Vodafone

Using an online research in the evaluation of marketing communications at Vodafone
Anotace:
Předmětem předložené bakalářské práce je analýza využití online výzkumů v marketingové komunikaci společnosti Vodafone a případné zapojení sociálních sítí v této oblasti. Teoretická část práce je věnována marketingovým výzkumům obecně, především pak jejich online podobě. Praktická část se zabývá jednak popisem a analýzou konkrétních výzkumů v marketingové komunikaci společnosti Vodafone, dále pak navrhuje …více
Abstract:
The subject submitted thesis is to analyze the use of online research of marketing communications in Vodafone and the possible involvement of social networks in this area. Theoretical part is devoted to marketing researches in general, particularly their online form. The practical part deals with both a description and analysis of concrete research of marketing communications in Vodafone, further suggests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 18699

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LORENZ, Patrik. Využití online výzkumu při hodnocení marketingové komunikace ve společnosti Vodafone. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe