Sofiya Fomina

Bakalářská práce

Vliv primárních skupin na kupní rozhodování studentů

The influence of the primary group on students' purchasing decision making
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza vlivu primárních skupin, především rodičů a kamarádů, na kupní rozhodování studentů. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy potřebné pro správné pochopení zmíněné problematiky. Součástí této práce je rovněž kvantitativní analýza dat získaných z dotazníkového šetření a odpovědí na položené výzkumné otázky. Provádí se i hodnocení významnosti …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyze the influence of the primary group, mainly parents and friends, on students' purchasing decision making. The theoretical part describes and explains the basic concepts required for a correct understanding of the mentioned problem. This thesis also includes a quantitative analysis of data obtained from the questionnaire and answering the research questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 10. 2020
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81733

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management