Bc. Richard Pinkas

Bakalářská práce

Město jako majitel: modernizace kina Centrum Bruntál v letech 2004-2015

City as owner: modernization of cinema Centrum Bruntál, 2004-2015
Anotace:
Tato práce se zabývá výzkumem lokální historie kina Centrum v Bruntále v letech 2004 -2015. Práce se soustředí především na období, ve kterém bylo kino Centrum rekonstruováno a digitalizováno. Cílem práce je přiblížení aktivit města jako vlastníka a jeho kulturní politiky. Aby vynikla lokální specifičnost kina Centrum, zaměřuje se práce i na potvrzení teze o kinu jako spádové oblasti pro 31 okolních …více
Abstract:
This thesis is dedicated to research of a local film history. It is mapping the history of cinema Centrum in Bruntál from 2004 to 2015. This work focuses especially on the period, when cinema Centrum was reconstructed and digitalized. Goal of this work is to approach activities of the city as a cinema owner and cultural policy of its operators. It also tries to prove that cinema Centrum benefits from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Trnka
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury