Karolína RŮŽIČKOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření - edukační model zdravotní profylaxe

The burn-out syndrom - educational model of health prophylaxis
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na mapování míry postižení stresem a syndromem vyhoření pedagogických pracovníků. Výzkumné šetření bylo provedeno u 32 pedagogů-mužů ve středním věku ze základních a středních škol. Tyto poznatky byly rozšířeny o 17 absolventů (2 muži, 15 žen) česko-pasovského programu PACZion, který je zaměřen na prevenci syndromu vyhoření. Z výsledků vyplynulo, že obecným problémem …více
Abstract:
The bachelor thesis was focused on finding degree of disability stress and burn-out of pedagogical proffesionals. Research survey was realized on 32 male modele-aged pedagogical proffesionals from basic and high schools. These results were extended with 17 absolvents (2 males, 15 females) of project PACZion, which is focused on preventive and intervening health precautions for Bavarian and Czech teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010
Identifikátor: 15869

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Karolína. Syndrom vyhoření - edukační model zdravotní profylaxe. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví