Mgr. Kateřina Straková, Ph.D.

Doctoral thesis

Interakce receptorů třídy Frizzled s G proteiny a Dishevelled

Interaction of Class Frizzled receptors with G proteins and Dishevelled
Anotácia:
Aby byl zajištěn správný vývoj embrya, vývojové procesy řídící embryogenezi musí být pečlivě regulovány. Jedna z hlavních signálních drah zodpovědných za synchronizaci těchto procesů je signální dráha WNT. Skrze ligandy z rodiny WNT, jejich receptory Frizzled (FZD) a různé navazující efektory jsou regulovány klíčové procesy, jako například buněčná proliferace, polarizace, migrace, diferenciace a formování …viac
Abstract:
The developmental processes driving embryogenesis have to be carefully regulated in order to achieve proper development of the embryo. One of the main signalling pathways responsible for the synchronization of these processes is the WNT signalling network. Through ligands of the WNT family, their receptors Frizzleds (FZDs) and various downstream pathway effectors, key developmental events such as cellular …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2017
  • Vedúci: Prof. Gunnar Schulte, PhD.
  • Oponent: Prof. Dr. Sigmar Stricker, Dr. Emma Andersson

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta