Jana KOVÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Konzumní společnost z pohledu Ericha Fromma

Consumer society from Erich Fromm´s perspective
Anotace:
Konzumní společnost je v současné době velmi diskutované téma, jak sociology, psychology, tak i filozofy. Bakalářská práce se proto zabývá analýzou této problematiky z jednoho specifického hlediska. Stěžejní část práce nahlíží na konzumní společnost prostřednictvím názorů Ericha Fromma. V další části práce jsou pak představeny pohledy jeho následovníků, popřípadě i kritiků. Hlavním cílem práce je analýza …více
Abstract:
Consumer society is currently widely discussed topic by sociologists, psychologists and philosophers. The bachelor thesis therefore deals with analysis of this issue from the specific view. The main part of this thesis looks at consumer society by the opinions of Erich Fromm. In the next part are presented views of his followers or critics. The primary aim of the thesis is to analyze the attitudes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Vladimír Šiler

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Jana. Konzumní společnost z pohledu Ericha Fromma. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta