Bc. Adéla Urbancová

Bakalářská práce

Přístupy k řízení a vedení pracovníků

Approaches to Management and Leadership of Employees
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma Přístupy k řízení a vedení pracovníků je identifikovat manažerský styl a také percepci vnímání řízení a vedení zaměstnanců, zvýšení motivace a produktivity ve společnosti Hoffmann Czech Republic, spol. s.r.o. První část této práce je zaměřena na teorii, která se věnuje vymezení pojmu řízení a vedení a rozdíly mezi nimi. Druhá kapitola je věnována charakteristice manažera …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis on Approaches to leadership and management of Employees is to identify the managerial style as well the perception of leadership and management of Employees, increase motivation and productivity at Hoffmann Czech Republic, spol. s.r.o. The first part of this thesis focuses on the theory, which deals with definition of the concept of management and leadership and the differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/x25x0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management