Mgr. Barbora Blažková

Bakalářská práce

Vliv migrace na životní strategie pěvců temperátní zóny: komparativní studie

Migration and the diversity of life-history strategies in temperate zone passerines: a comparative study
Anotace:
Migrační chování je typické pro mnohé druhy pěvců temperátní zóny. O tom, jak migrace ovlivňuje životní strategie je překvapivě málo známo. Ačkoliv se předpokládá v zásadě lineární vztah mezi délkou migrace, délkou hnízdní sezóny a „rychlostí“ reprodukce, recentní práce naznačují mnohem komplexnější vztahy. V této práci je prvním cílem shromáždit dostupná publikovaná data o vlivu migrace na životní …více
Abstract:
Migratory behaviour is typical for many passerine birds from temperate zone. However, how migration in this group affects the evolution of life-history strategies is surprisingly little known. A linear relationship between the length of migration, length of breeding season and rate of reproduction is generally expected, but some recent studies suggest more complex relationships. The first goal of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie