Kateřina HLOUSOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská diagnostika rizika infekce u seniorů.

Nursing diagnosis of infection risk in the elderly.
Anotace:
Tématem této práce je ošetřovatelská diagnostika rizika vzniku infekce u seniorů. Hlavním cílem této práce je popsat druhou fázi ošetřovatelského procesu, kterou je diagnostika a v této práci je zaměřena na riziko vniku infekce v seniorském věku. Práce je zaměřena na podrobném sledování 3 vybraných osob. Osoby byly sledovány na 3 různých odděleních v rámci 2 nemocnic. V této práci jsou rozebrány rizikové …více
Abstract:
The theme of this work is the nursing diagnosis of infection risk of seniors. The main objective of this paper is to describe the second phase of the nursing process, which is the diagnosis and in this thesis we focused on the risk of developing an infection in the cases of senior patients. The research is aimed at closely monitoring three selected persons. Subjects were monitored at 3 different departments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľudmila Jankulárová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLOUSOVÁ, Kateřina. Ošetřovatelská diagnostika rizika infekce u seniorů.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra