Bc. Dominik Novotný

Master's thesis

International Centre for European Cooperation – projekt Youth&Sport

International Centre for European Cooperation – project Youth&Sport
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření spolku International Centre for European Cooperation, který je dobrovolnou, nevládní, neziskovou právnickou osobou. Tento spolek prostřednictvím tvorby domácích projektů a vysíláním zájemců na zahraniční evropské projekty podporuje mládež v EU. Tyto aktivity přirozeně podporují osobní rozvoj účastníků a mezinárodní spolupráci mezi partnerskými organizacemi v …more
Abstract:
The thesis is focused on creating organization called International Centre for European Cooperation, which is a voluntary, non-governmental, non-profit legal entity. This organization supports the youth in the EU by providing the opportunity to participate on various kind of projects focused on non-formal education which are held both in the Czech Republic and abroad. These activities naturally support …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií