Mgr. Tomáš Píš

Bakalářská práce

Studium role nekódujících RNA v metabolismu buňky

The role of noncoding RNAs on cell metabolism
Abstract:
The process of degradation, metabolism and RNA quality control is important for maintaining the balance in a cell. 3´ exonuclease DIS3L2 is also involved in these processes and is associated with formation of Perlman syndrome and Wilson's tumour. DIS3L2 is involved in degradation of cytoplasmic RNA, for instance, uridylated precursors miRNA of a family let-7. Stress stimuli cause characteristic tRNA …více
Abstract:
Proces degradace, metabolismu a kvality kontroly RNA je důležitý pro udržení rovnováhy v buňce. Na těchto procesech se podílí i 3´exonukleáza DIS3L2Ľ která byla spojená se vznikem Perlmanova syndromu a Wilsonova tumoru. DIS3L2 se podílí na degradaci cytoplazmatických RNA, jako například uridylovaných prekurzorů miRNA rodiny let-7. Stresové stimuly způsobují v buňce charakteristické štěpení tRNA. Vlivem …více
 

Klíčová slova

DIS3L2 tRF HRV16 tRNA degradace
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.