Bc. Barbora Jelínková

Diplomová práce

Gay minorita v mediálním světě seriálové a filmové produkce

Gay minority in the media world of film and series production
Anotace:
Diplomová práce „Gay minorita v mediálním světě filmové a seriálové produkce“ je zaměřena na problematiku jedné z homosexuálních menšin – menšinu gayů. Teoretická část této práce se zabývá obecným vymezením, co je homosexualita, homosexuální chování, jaké je postavení sexuálních menšin v dnešní společnosti. S tím také úzce souvisí další body teoretické části této diplomové práce – kapitoly o toleranci …více
Abstract:
Diploma thesis „Gay minority in the media world of film and series production“ is focused on one of the homosexual minority issues – the gay minority. Theoretical part of this thesis deals with the general definition, what the homosexuality is, what the homosexual behavior means and what is the position of the homosexual minority in our today society. This is also closely related to other points of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy