Theses 

Gay minorita v mediálním světě seriálové a filmové produkce – Bc. Barbora Jelínková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Jelínková

Master's thesis

Gay minorita v mediálním světě seriálové a filmové produkce

Gay minority in the media world of film and series production

Anotácia: Diplomová práce „Gay minorita v mediálním světě filmové a seriálové produkce“ je zaměřena na problematiku jedné z homosexuálních menšin – menšinu gayů. Teoretická část této práce se zabývá obecným vymezením, co je homosexualita, homosexuální chování, jaké je postavení sexuálních menšin v dnešní společnosti. S tím také úzce souvisí další body teoretické části této diplomové práce – kapitoly o toleranci/ diskriminaci sexuálních menšin. Praktická část práce je věnována zobrazení homosexuálů v jednotlivých filmových/seriálových adaptacích. Její součástí je také dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak přistupují (nejen) budoucí pedagogové k možnostem využití takovýchto či dokumentárních filmů ve výuce s cílem rozvíjet mezi žáky toleranci k menšinám.

Abstract: Diploma thesis „Gay minority in the media world of film and series production“ is focused on one of the homosexual minority issues – the gay minority. Theoretical part of this thesis deals with the general definition, what the homosexuality is, what the homosexual behavior means and what is the position of the homosexual minority in our today society. This is also closely related to other points of the theoretical part of this diploma thesis – chapters on tolerance and discrimination against sexual minorities. The theoretical part of the thesis is devoted to depiction of homosexuals in individual film and series adaptations. One of its parts is also a questionnaire survey. Its goal is to find out how (not only) future teachers approach to possibilities of usage of these or documentary films in their teaching practice. Of course with vision to cultivate the pupils´ tolerance of those minorities.

Kľúčové slová: Sexuální menšina, homosexuální, homosexualita, gay, tolerance, diskriminace. Sexual minority, homosexual, homosexuality, discrimination.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 4. 2019 08:53, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz