Theses 

Energetická bezpečnostní politika Číny na africkém kontinentě a její vliv na globální energetickou bezpečnost – Mgr. Jakub Cach

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Mgr. Jakub Cach

Bakalářská práce

Energetická bezpečnostní politika Číny na africkém kontinentě a její vliv na globální energetickou bezpečnost

Energy security policy of China in the African continent and its impact on the global energy security

Anotace: Tato práce pojednává o vlivu Číny na africkém kontinentě. Rozebírá energetické sektory Číny a v menší míře také USA a EU. Dále je zde nastíněna čínská energetická politika-její klíčový aktéři, součastná strategie. Hlavním záměrem však bylo popsat strategií "go-out", která v dnešní době formuje vztahy s africkými státy. Především je zde znázorněno mezinárodně politické hledisko čínsko-afrických vztahů vzhledem k energetické politice.

Abstract: The thesis deals with the influence of China in the African continent. It evaluates the energetic sectors of China, and in smaller extent also of USA and EU. Further there is described the Chinese energy policy – its key actors and the present strategy. However the main target was to describe the strategy “go-out”, which at the present time forms the relations with African states. Above all there is illustrated the international politics factor of the Chinese-African relations toward the energy policy.

Klíčová slova: energetická politika, energetická bezpečnost, strategie "go-out", Čína, Afrika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:03, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz