Bc. Pavla Korpasová

Master's thesis

Social Changes in Female World as Represented in Some Novels by Fyfield

Social Changes in Female World as Represented in Some Novels by Fyfield
Abstract:
Cílem mé diplomové práce bylo sledovat změny a vývoj v ženském světě a následně to, jak se tyto změny odráží ve třech vybraných románech Frances Fyfieldové. Zaměřila jsem se na problémy symbolizované ženskými postavami těchto děl a ilustrovala změny v ženských sociálních rolích v rodině i společnosti od počátku dvacátého století. Nastínila jsem také historii a vývoj kriminální literatury, jejíž představitelkou …more
Abstract:
The aim of my thesis was to trace the changes and development in female world and their reflection in three selected works by Frances Fyfiled. I focused on the issues represented by the female characters in these novels, and commented on the changes of women's roles both within the domestic sphere and the society since the beginning of the twentieth century. I also outlined the history and development …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Lidia Kyzlinková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature