BcA. Věra Vondráčková

Diplomová práce

Metodické listy pro výuku návrhového kreslení na Střední škole a vyšší odborné škole umělecké a řemeslné – vybrané kapitoly z dějin nábytku

Methodical sheets for teaching design drawing at the Secondary School of Arts and Crafts - selected chapters of furniture history
Anotace:
Diplomová práce předkládá zpracované metodické listy vybraných kapitol z dějin nábytku, pro výuku návrhového kreslení. Teoretická část práce se zabývá metodickými a didaktickými náležitostmi vybraného studijního oboru „Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro truhlářské práce“ a předmětu návrhové kreslení. Hlavní část práce pak tvoří metodické listy obsahující výklad k historickým slohům slohům v období …více
Abstract:
Annotation: The diploma thesis presents processed methodological sheets of selected chapters from the history of furniture, for teaching design drawing. The theoretical part of the text deals with methodological and didactic requirements of the selected field of study "Artistic wood processing for carpentry work" and the subject of design drawing. The main part of work consists of methodological sheets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství estetické výchovy pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy