Bc. Jana Grunová

Bakalářská práce

Možnosti posouzení kvality dat OpenStreetMap bez srovnání s jinou datovou sadou

Options of OpenStreetMap data quality assessment without comparison to another data set
Anotace:
OpenStreetMap je projekt, do kterého přispívá mnoho uživatelů, ale jejich data nemusí být vždy dostatečně kvalitní. Hodnocení kvality dat OpenStreetMap je v současnosti velmi diskutovaným tématem. Bakalářská práce se zabývá analýzou dat bez srovnání s jinou datovou sadou, a to na základě historie dat pro vybrané typy bodů a vybrané čtverce gridu na území města Brna. Zkoumanými typy bodů jsou POI–nakupování …více
Abstract:
The OpenStreetMap is a project to which many users contribute, but their data may not always be of good quality. The assessment of the OpenStreetMap data quality is currently very discussed topic. The bachelor thesis deals with data analysis without comparison to another data set, based on data history for selected types of points and selected grids in Brno. Analysed types of points are POI–shopping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika