Bc. Veronika Vlčková

Bakalářská práce

Začlenění dětí s onemocněním diabetes mellitus a celiakie do mateřských škol

Incorporation of children suffering from diabetes and celiac disease into kindergarten
Anotace:
Tématem bakalářské práce je začlenění dětí s onemocněním diabetes mellitus I. typu a celiakie do mateřských škol. Text je rozdělen do tří kapitol. První kapitola popisuje historii, charakteristiku, příznaky a rozdělení onemocnění diabetes mellitus, také možnosti léčby této choroby. Druhá kapitola popisuje historii, charakteristiku, příznaky a formy celiakie, také léčbu a možnost předcházení tohoto …více
Abstract:
The Bachelor thesis focuses on integrating of kids suffering from diabetes mellitus type one and celiac disease into nursery schools. The text is divided into three chapters. The first chapter describes history, characteristic features, division as well as the treatment options of diabetes mellitus. The second chapter depicts history, characteristic features, symptoms and types of celiac disease as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy