Nishant Raj

Master's thesis

Datamining and its use in Marketing Communication

Datamining and its use in Marketing Communication
Anotácia:
Mezi všemi podivuhodnými účely, které počítačová technologie měla od svěho počátku, schopnost spekulace a předpovídaní budoucnosti oslovuje pravděpodobne nejširší publikum. Datová věda je klíčem k porozumění určitému trendu, který vykazují izolované datové prvky. Konkrétně jsem se zaměřil na vývoj těžby dat, vysvětlujíce pojmy jako Big Data, abych umožnil snažší porozumění celému konceptu. Cílem této …viac
Abstract:
Among the many prodigious purposes that computer technology has had since its inception, the ability to speculate and predict the future speaks perhaps to the widest audience. Data science is the key to understanding a certain trend that isolated data components exhibit. I have specifically focused on the evolution of datamining, explaining terms like Big Data to facilitate easy understanding of the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní