Mgr. et Mgr. Jaroslav Oľha

Bakalářská práce

Calculation of dissociation constants using triangulation methods

Calculation of dissociation constants using triangulation methods
Anotace:
Jednou z veľkých výziev súčasného chemoinformatického výskumu je zisťovanie disociačnej konštanty (pKa) molekúl. Hodnoty pKa sú veľmi zaujímavé pre rôzne odvetvia výskumu a predovšetkým pre oblasť vývoja liekov - hodnota pKa molekuly je napríklad jedným z kritérií, ktoré nám umožnia vyradiť nevhodnú molekulu zo zoznamu potenciálnych liekov. Avšak experimentálne meranie disociačnej konštanty je komplikované …více
Abstract:
One of the great challenges of present-day chemoinformatics research is prediction of dissociation constants (pKa) of molecules. The values of pKa are very interesting for various fields of research, particularly for the area of drug development - for instance, the value of a molecule’s pKa is one of the criteria that allow us to discard an unfit molecule from a list of potential drug molecules. However …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Skřehota

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Bioinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.