Ing. Jan Pošmourný

Diplomová práce

Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku

Effectiveness of recruitment and selection instruments in specific company
Anotace:
Cílem práce je analýza procesů a nástrojů výběrového řízení v podniku Xella CZ, s.r.o. Zhodnocení silných a slabých stránek a návrh opatření pro zlepšení efektivity výběru zaměstnanců včetně ekonomického aspektu. Tomuto předchází důkladná rešerše literatury k vybranému tématu.
Abstract:
The purpose of this thesis is to analyse recruitment processes and tools applied by Xella CZ, s.r.o. Evaluation and suggestions for improvement of the available recruitment process including the economic aspect will be provided. That precedes a thorough research of the literature for the chosen topic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta