Vendula KREJČOVÁ

Bakalářská práce

Interpretace postojů a aspirace klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Inclusion of Roma children in society through extracurricular activities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá inkluzí romských dětí do majoritní společnosti pomoci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Cílem práce bylo na základě kvalitativního výzkumu, konkrétně technikou polo-strukturovaných rozhovorů zjistit, jak romské děti přistupují ke školním institucím a jakým způsobem se NZDM mohou podílet na jejich začlenění do společnosti. Oslovenými respondenti byli klienti NZDM …více
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the inclusion of Roma children into the majority society with the help of low-threshold facilities for children and youth. The aim of the work was to find out, on the basis of qualitative research, specifically the technique of semi-structured interviews, how Romani children approach school institutions and how NZDM can participate in their integration into the society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČOVÁ, Vendula. Interpretace postojů a aspirace klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/