Bc. Tomáš Bajer

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacientů s tetraparézou a tetraplegií vzniklou následkem míšního poranění

Medical rehabilitation plan and process in patients with tetraparesis and tetraplegia caused by spinal chord injury
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá úrazovým poraněním páteře a míchy. Obecná část je zaměřena na anatomii, fyziologii a traumatologii páteře a míchy. Dále se věnuje klinickému obrazu po poranění a diagnostickým a terapeutickým postupům. Speciální část se zaměřuje na možnosti léčebné rehabilitace spinálního pacienta. Součástí bakalářské práce je také kazuistika pacienta s poraněním míchy v úrovni C3 a C4.
Abstract:
The bachelor thesis deals with traumatic spine and spinal chord injury. The general part is focused on anatomy, physiology and traumatology of the spine and spinal chord. The general part also involves clinical presentation after injury and diagnostic and therapeutic procedures. The special part focuses on possibilities of medical rehabilitation. There is also a case study of a pacient with injury …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Slámová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie