Katsiaryna Krotsikava

Bakalářská práce

Dynamika nezaměstnanosti v České republice - analýza s využitím panelových dat

Dynamic of unemployment in the Czech Republic - analysis using panel data
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zkoumání vlivu ekonomických a sociálních faktorů na míru nezaměstnanosti v České republice pomocí regresní analýzy panelových dat. Vybranými faktory jsou HDP na obyvatele, mediánová mzda, podíl obyvatel s terciárním vzděláním, podíl cizinců v populaci, přírůstek nebo úbytek stěhováním a procento domácností s připojením k internetu. První část práce popisuje vybraná data, jejích …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to investigate the influence of economic and social factors on the unemployment rate in the Czech Republic using regression analysis of panel data. The selected factors are GDP per capita, median wage, share of the population with tertiary education, share of foreigners in the population, increase or decrease of the population by moving, and percentage of households with internet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2021
  • Vedoucí: Tomáš Formánek
  • Oponent: Michal Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84435