Mgr. Dagmar Adamcová

Master's thesis

Cognitive control of task-irrelevant emotional distraction

Cognitive control of task-irrelevant emotional distraction
Abstract:
Úlohy zaměřené na cíl jsou v každodenním životě často narušovány rozličnými distraktory. Zejména emoční podněty mají tendenci připoutávat pozornost a to i v případě, že s aktuálními cíly nesouvisí. Frekvenční efekty pozorované ve studiích manipulujících míru kongruence položek indikují, že negativní vliv distraktorů na výkon se mění v závislosti na frekvenci, se kterou se tyto distraktory vyskytují …more
Abstract:
Distracting stimuli often disrupt pursuit of goal-relevant tasks. Emotional stimuli in particular have been shown to effectively capture attention even when they’re irrelevant to current goals. Evidence from proportion congruency literature suggests that interference from irrelevant information impacts performance less when it occurs frequently, possibly due to the engagement of proactive control processes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Sedlák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta