Mgr. Dagmar Adamcová

Diplomová práce

Cognitive control of task-irrelevant emotional distraction

Cognitive control of task-irrelevant emotional distraction
Anotace:
Úlohy zaměřené na cíl jsou v každodenním životě často narušovány rozličnými distraktory. Zejména emoční podněty mají tendenci připoutávat pozornost a to i v případě, že s aktuálními cíly nesouvisí. Frekvenční efekty pozorované ve studiích manipulujících míru kongruence položek indikují, že negativní vliv distraktorů na výkon se mění v závislosti na frekvenci, se kterou se tyto distraktory vyskytují …více
Abstract:
Distracting stimuli often disrupt pursuit of goal-relevant tasks. Emotional stimuli in particular have been shown to effectively capture attention even when they’re irrelevant to current goals. Evidence from proportion congruency literature suggests that interference from irrelevant information impacts performance less when it occurs frequently, possibly due to the engagement of proactive control processes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Sedlák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta