Theses 

Úspory a zadluženost domácností ČR – Bc. Tereza Lukášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance

Bc. Tereza Lukášová

Master's thesis

Úspory a zadluženost domácností ČR

Savings and Indebtedness of Households in the Czech Republic

Anotácia: Práce analyzuje finanční aktiva a pasiva domácností v ČR. V té souvislosti podává ucelený přehled o nabízených produktech spoření a půjčování peněz pro tento sektor. Její součástí je mezinárodní porovnání zadluženosti České republiky. Práce je rozdělena na tři části. První shrnuje běžně užívané formy spoření českých domácností. Druhá část se věnuje produktům úvěrovým, srovnání úrokových sazeb jednotlivých produktů, nárůstu počtu nesplácených dluhů a tím rostoucího počtu exekucí, ale také otázce finanční gramotnosti obyvatelstva. Poslední třetí část shrnuje zadluženost domácností v ČR a její důvody a přináší porovnání se zeměmi v Evropské unii.

Abstract: The thesis analyses Czech household´s financial assets and liabilities. In this connection it presents a comprehensive survey of available savings and lending financial products offered to this sector. An international overview of the Czech households‘ indebtedness is also included. The thesis is made up of three parts. The first part reviews forms of savings commonly used by the Czech households. The second part is devoted to credit products, it compares the interest rates of the individual products, examines the increase in the number of unpaid loans and ensuing increase in the number of executions and also pays attention to the financial literacy of the population. The last part summarizes the indebtedness of the Czech households and its causes and compares it to other EU countries.

Kľúčové slová: úspory, zadluženost, domácnosti ČR, úvěry

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedúci: Ing. František Záhlava, DrSc.
  • Oponent: Ing. Marcela Soldánová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 6. 2019 05:21, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz