Bc. Eva Vyhnánková

Diplomová práce

Přímé zahraniční investice v ČR a jejich environmentální dopady

Foreign direct investment in the Czech republic and its environmental impact
Anotace:
Diplomová práce se snaží popsat dopady přímých zahraničních investic z hlediska životního prostředí. Nastiňuje environmentální dopady přímých zahraničních investic ve světě se zřetelem k ekonomickým souvislostem a podrobněji se věnuje přímým zahraničním investicím v České republice. Ukazuje události v České republice spojené s přímými zahraničními investicemi od 90. let a uvádí některé případy investic …více
Abstract:
The aim of this thesis is an attempt to describe the environmental impact of foreign direct investment. It outlines the impact of foreign direct investment over the world from the economic point of view. The thesis focuses on the foreign direct investment in the Czech republic more deeply. The work shows the running of foreign direct investment in Czech republic since the nineties and it also describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií