Theses 

Přímé zahraniční investice v ČR a jejich environmentální dopady – Bc. Eva Vyhnánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva Vyhnánková

Diplomová práce

Přímé zahraniční investice v ČR a jejich environmentální dopady

Foreign direct investment in the Czech republic and its environmental impact

Anotace: Diplomová práce se snaží popsat dopady přímých zahraničních investic z hlediska životního prostředí. Nastiňuje environmentální dopady přímých zahraničních investic ve světě se zřetelem k ekonomickým souvislostem a podrobněji se věnuje přímým zahraničním investicím v České republice. Ukazuje události v České republice spojené s přímými zahraničními investicemi od 90. let a uvádí některé případy investic nadnárodních korporací, které se na životním prostředí projevily negativně. Zároveň se snaží přiblížit právní pozadí a příčiny těchto negativních jevů. Podrobněji se věnuje přímé zahraniční investici ocelářské nadnárodní korporace ArcelorMittal v Ostravě, s jejíž činností je dodnes spojováno znečišťování životního prostředí. Popisuje příčiny tohoto stavu a snaží se případ ostravského ArcelorMittalu zasadit do širších právních a ekonomických souvislostí.

Abstract: The aim of this thesis is an attempt to describe the environmental impact of foreign direct investment. It outlines the impact of foreign direct investment over the world from the economic point of view. The thesis focuses on the foreign direct investment in the Czech republic more deeply. The work shows the running of foreign direct investment in Czech republic since the nineties and it also describes some cases of harmful environmental effects caused by multinational corporations. The work focuses on the foreign direct investment of ArcelorMittal in Ostrava. This multinatonal company is a producer of steel and it is the causer of air pollution in Ostrava. The thesis describes causes of air pollution in Ostrava form economic and juridical point of view.

Klíčová slova: Přímé zahraniční investice, nadnárodní korporace, ArcelorMittal, životní prostředí, ovzduší

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:25, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz