Bc. Klára Krippelová

Diplomová práce

Sociální vyloučení a nástroje integrace

Social exclusion and the integration instruments
Anotace:
Problematika sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit je problém, který se netýká pouze zaostalých zemí v různých regionech světa. Zcela paradoxně patří mezi velmi diskutované otázky i v rámci vyspělých ekonomik zemí Evropské unie. Zatímco všeobecně životní úroveň obyvatelstva roste, jeho určitá část se dostává z různých subjektivních i objektivních příčin do neřešitelných finančních a společenských …více
Abstract:
The issue of social exclusion and socially excluded localities is a problem that is not just about backward countries in different regions of the world. Quite paradoxically, they are also among the highly discussed issues even within the advanced economies of the European Union. While the standard of living of the population is growing, a certain part of it comes from various subjective and objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní