Theses 

Outsourcing účetnictví – Tu Tran Anh

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Tu Tran Anh

Bakalářská práce

Outsourcing účetnictví

Outsourcing of accounting

Anotace: Bakalářská práce se zabývá outsourcingem účetnictví. V rámci této práce je kladen důraz na pochopení outsourcingu obecně jako pojmu a také jako činnosti, při které vzniká vztah mezi klientem a poskytovatelem outsourcingových služeb. Současná praxe nám značí situaci, kdy se na trhu nachází mnoho poskytovatelů účetních služeb. Vzniká zde vysoká konkurence a účetní firmy tak musí reagovat odpovídajícími službami a výhodami, díky kterým si zajistí konkurenční výhodu oproti ostatním. Mnoho velkých korporací se často uchyluje k vedení účetnictví interně. Na straně druhé však podnikatelské prostředí z pohledu poskytovatele outsourcingu je obohacováno vznikem mnoha nových menších podniků a start-upů, pro které je často výhodnější nechat si vést účetnictví dodavatelsky. Konkurenční výhodu zde pak účetní firmy mohou získat zkvalitňováním služeb skrze interní procesy a vedení zaměstnanců nebo nabízením služeb navíc jako například prováděním plateb z bankovních účtů, vyhotovováním vystavených faktur, atd. Cílem práce je čtenáři přiblížit outsourcing účetnictví ze strany poskytovatele účetních služeb od založení společnosti až po samotné účtování jednotlivých klientů.

Abstract: This bachelor thesis deals with outsourcing of accounting. This thesis emphasizes on understanding of outsourcing in general as a concept as well as a procedure, in which the relationship between the client and the accounting services provider is created. The present experience leads us to a situation, where there are a lot of accounting services providers on the market. An enviroment with high competition is estabilished and the accounting firms have to react with better services and perks, so they can obtain and sustain the competitive advantage against others. A lot of big corporations resort to dealing with the accounting internally. On the other hand the enterprenurial environment from the look of the outsourcing provider is enriched by the establishment of many new smaller firms and start-ups, which are more likely to use the benefits of outsourcing of accounting. The providers can obtain a competitive advantage by improving the services through internal processes, employee management or by providing the extra services like bank payments, issuing invoices, etc. The goal of this thesis is to provide the reader with some introduction to outsourcing of accounting from the stance of the accounting services provider, from corporation establishment to accounting of the single clients.

Klíčová slova: Účetnictví, Dodavatel, Outsourcing

Keywords: Accounting, Outsourcing, Supplier

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Petra Baranová
  • Oponent: Michal Svoboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71043


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 1. 2019 17:46, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz