Martina Pejchalová

Bakalářská práce

Harmonizace mateřství a kariéry současných českých žen během rodičovské dovolené

Harmonization maternity and career current Czech women during parental leave
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi harmonizace mateřství a kariéry během rodičovské dovolené v České republice. Práce analyzuje nynější systém podpory rodin s dětmi a upozorňuje na jeho nedostatky. Praktická část přináší zhodnocení provedeného dotazníkového šetření, ze kterého vyplývá aktuálnost problému. Následně jsou navrhnuta opatření dle analýzy průzkumu zkušeností žen s harmonizací v praxi. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibility of harmonization maternity and career during parental leave in the Czech Republic. This thesis analyzes the current system of support for families with children and draws attention to its shortcomings. The practical section gives an assessment of the questionnaire survey, which shows the timeliness issue. Consequently, the measures are designed according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ondřej Prachař
  • Oponent: Hana Beránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42394