Michaela HRADILOVÁ

Bachelor's thesis

Strategické plánování vybrané neziskové organizace v oblasti sociální práce

Strategic Planning in the Selected Nonprofit Organization in the Field of Social Work
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popsání současného stavu strategického plánování vybrané neziskové organizace v oblasti sociální práce, Armády spásy v ČR. Problematika je reflektována z hlediska teorií strategického plánování a následně provedeného kvalitativního výzkumu. Data pro zpracování kvalitativního výzkumu jsou získána z analýzy dokumentů, z rozhovorů a vlastní zkušenosti zaměstnance dané organizace …more
Abstract:
The aim of the bachelor is describe of current situation of strategic planning of selected nonprofit organization in the field of social work, the Salvation Army in the Czech Republic. The topic is reflected theories of strategic planning and then conducted qualitative research. The qualitative research is based on information and data gathered from related document analysis, personnel interviews and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2011
Accessible from:: 14. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRADILOVÁ, Michaela. Strategické plánování vybrané neziskové organizace v oblasti sociální práce. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta