Michaela HRADILOVÁ

Bakalářská práce

Strategické plánování vybrané neziskové organizace v oblasti sociální práce

Strategic Planning in the Selected Nonprofit Organization in the Field of Social Work
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsání současného stavu strategického plánování vybrané neziskové organizace v oblasti sociální práce, Armády spásy v ČR. Problematika je reflektována z hlediska teorií strategického plánování a následně provedeného kvalitativního výzkumu. Data pro zpracování kvalitativního výzkumu jsou získána z analýzy dokumentů, z rozhovorů a vlastní zkušenosti zaměstnance dané organizace …více
Abstract:
The aim of the bachelor is describe of current situation of strategic planning of selected nonprofit organization in the field of social work, the Salvation Army in the Czech Republic. The topic is reflected theories of strategic planning and then conducted qualitative research. The qualitative research is based on information and data gathered from related document analysis, personnel interviews and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2011
Zveřejnit od: 14. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRADILOVÁ, Michaela. Strategické plánování vybrané neziskové organizace v oblasti sociální práce. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta