Theses 

Komparace vojenské logistiky České republiky a Polska po vstupu do NATO – Bc. Tomáš Daněk

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Political Science / Security & Strategic Studies

Bc. Tomáš Daněk

Bachelor's thesis

Komparace vojenské logistiky České republiky a Polska po vstupu do NATO

Comparison of military logistics between the Czech Republic and Poland after joining NATO

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá komparací vojenské logistiky České republiky a Polska v období po jejich vstupu do NATO, tedy po roce 1999. V první části dochází k definici pojmu vojenská logistika. V praktické části jsou zvlášť zkoumány případy vývoje vojenské logistiky a hlavních modernizačních projektů ozbrojených sil v ČR a v Polsku. V poslední části dochází ke komparaci nabytých poznatků. Jsou popsány společné a rozdílné znaky hlavních trendů v logistice jednotlivých zemí, stejně jako jejich koncepčního vymezení a organizační struktury.

Abstract: This bachelor thesis compares military logistics of the Czech Republic and Republic of Poland after their accession to NATO in 1999. First part offers a definition of the term military logistics. Practical part of the thesis analyzes military logistics and main modernization projects of Czech and polish armed forces. The final part compares the data described in practical part and describes common and different features in the logistics as such, in its organizational structure and conceptual definition.

Keywords: Vojenská logistika, ozbrojené síly ČR, AČR, polské ozbrojené síly, polská armáda, modernizace, logistická podpora, zdravotnická podpora, NATO, Military logistics, Czech armed forces, polish armed forces, polish army, modernization, logistic support, medical support

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Maďar

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 18/2/2019 13:51, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz