Theses 

Komparace vojenské logistiky České republiky a Polska po vstupu do NATO – Bc. Tomáš Daněk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tomáš Daněk

Bakalářská práce

Komparace vojenské logistiky České republiky a Polska po vstupu do NATO

Comparison of military logistics between the Czech Republic and Poland after joining NATO

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá komparací vojenské logistiky České republiky a Polska v období po jejich vstupu do NATO, tedy po roce 1999. V první části dochází k definici pojmu vojenská logistika. V praktické části jsou zvlášť zkoumány případy vývoje vojenské logistiky a hlavních modernizačních projektů ozbrojených sil v ČR a v Polsku. V poslední části dochází ke komparaci nabytých poznatků. Jsou popsány společné a rozdílné znaky hlavních trendů v logistice jednotlivých zemí, stejně jako jejich koncepčního vymezení a organizační struktury.

Abstract: This bachelor thesis compares military logistics of the Czech Republic and Republic of Poland after their accession to NATO in 1999. First part offers a definition of the term military logistics. Practical part of the thesis analyzes military logistics and main modernization projects of Czech and polish armed forces. The final part compares the data described in practical part and describes common and different features in the logistics as such, in its organizational structure and conceptual definition.

Klíčová slova: Vojenská logistika, ozbrojené síly ČR, AČR, polské ozbrojené síly, polská armáda, modernizace, logistická podpora, zdravotnická podpora, NATO, Military logistics, Czech armed forces, polish armed forces, polish army, modernization, logistic support, medical support

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Maďar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 16:05, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz