Bc. Katarína Filová

Bakalářská práce

Verejný ochranca práv v SR a verejný ochranca práv (ombudsman) vo vybranom štáte EÚ

Ombudsman at SR and ombudsman at chosen state of EU
Abstract:
The ombudsman is an independent body, within the scope and manner prescribed by law, protects the fundamental rights and freedoms of natural persons and legal persons in proceedings before public authorities and other public authorities. The work will describe the basic areas in which the ombudsman helps the citizens of the Slovak Republic and also to compare the functions and powers of the Ombudsman …více
Abstract:
Verejný ochranca práv je nezávislý orgán, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci. Cieľom práce je popísať základné oblasti, v ktorých môže verejný ochranca práv pomôcť obyvateľom Slovenskej republiky a zároveň porovnať pôsobnosť a právomoci verejného ochrancu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Andrea Holíková
  • Oponent: JUDr. Petra Andorová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře