Inna Oleško Ajrapetjan

Bakalářská práce

Význam turistického informačního centra pro rozvoj cestovního ruchu ve vybraném místě

The significance of the tourist information center for the development of tourism in the selected location
Anotace:
Bakalářská práce Význam turistického informačního centra pro rozvoj cestovního ruchu ve vybraném místě se zabývá porovnáním systému řízení cestovního ruchu v Novém Boru a jeho okolí. Cílem práce je analýza a porovnání současného stavu řízení cestovního ruchu v destinaci Nový Bor a jeho okolí, zhodnocení legislativy a posouzení činnosti organizací cestovního ruchu. V práci je představen potenciál cestovního …více
Abstract:
The bachelor thesis The significance of the tourist information center for the development of tourism in the selected location deals with eva- luation of tourism management in Nový Bor and its surroundings. The main aim of the bachelor thesis is analysis and evaluation of the cur- rent state of tourism management in Nový Bor and its surroundings, as- sessment of legislation and activity of tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma