Bc. David BLECHA

Bachelor's thesis

Interaktivni video kurz: Digitalni fotografie

Interactive Video Course: Digital Photography
Anotácia:
Interaktivní videokurz je složen z jednotlivých videí, zobrazující postup při pořizování jednotlivých fotografií, postavení stativu a použití panningu. Dále pak videa s nastavením každého fotoaparátu zvlášť, která vedla k pořízení výsledných fotografií. Dané nastavení je nakonec reprezentováno jednou ukázkovou fotografií. Jednotlivé skupiny fotografií byly pořízeny ze stejných míst a za stejných podmínek …viac
Abstract:
Interactive video courses are composed of different videos showing the process of taking individual photos, standings, and use a tripod and panning. Furthermore, the video camera settings for each separately, which led to the acquisition of the resulting photographs. Finally, the setting is represented by one Sample photos. Each group of photos were taken from the same place and under the same conditions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: Ing. Pavel Kocur, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLECHA, David. Interaktivni video kurz: Digitalni fotografie. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 03. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Natural Science Studies / Information Technologies in Education