Bc. Simona Žídková

Bakalářská práce

Krajně pravicové strany V4 a jejich postoj ke krizi na Ukrajině

V4 Far Right Parties and Their Attitude Towards Crisis in Ukraine
Anotace:
Krajně pravicové strany se zabývají mnohými fenomény, ke kterým vyjadřují svá často kontroverzní stanoviska. Konflikt na Ukrajině je rovněž velmi diskutované téma, avšak neexistuje studie, která by se postoji krajně pravicových stran k této problematice zabývala. Má práce si tedy klade za cíl analyzovat postoje vybraných krajně pravicových stran Visegradské čtyřky ke krizi na Ukrajině a provést jejich …více
Abstract:
Far right-wing parties deal with many phenomena and express their often controversial views. The conflict in Ukraine is also very discussed issue, but there is no study, which deals with extreme right-wing parties attitude towards this issue. My work, therefore, aims to analyze the attitudes of selected far-right parties of Visegrad Four towards Ukraine crises and make their comparison. In the text …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Návrat

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií