Ing. Dagmar Kohoutková, BA (Hons)

Diplomová práce

The responsibility of a firm towards its employees

The responsibility of a firm towards its employees
Anotace:
Zaměřením této diplomové práce je vztah mezi Společenskou odpovědností firem (CSR) a loajalitou zaměstnanců. Navzdory velké pozornosti, která byla problematice CSR dosud věnována, chybí tomuto konceptu jasná definice a důsledky, které z něj vyplývají pro manažerskou praxi, jsou mnohdy nejednoznačné či nekonzistentní. Také porozumění otázce zaměstnanecké loajality je klíčové pro úspěch každé společnosti …více
Abstract:
The pivotal focus of this thesis is the interconnection between Corporate Social Responsibility and employee loyalty. Despite the extensive attention that was given to Corporate Social Responsibility in theory and practice, the concept is still rather open for interpretation and the implications for managerial practice lack clarity and consistency. Furthermore, the understanding of the construct of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta