Ing. Dagmar Kohoutková, BA (Hons)

Master's thesis

The responsibility of a firm towards its employees

The responsibility of a firm towards its employees
Abstract:
Zaměřením této diplomové práce je vztah mezi Společenskou odpovědností firem (CSR) a loajalitou zaměstnanců. Navzdory velké pozornosti, která byla problematice CSR dosud věnována, chybí tomuto konceptu jasná definice a důsledky, které z něj vyplývají pro manažerskou praxi, jsou mnohdy nejednoznačné či nekonzistentní. Také porozumění otázce zaměstnanecké loajality je klíčové pro úspěch každé společnosti …more
Abstract:
The pivotal focus of this thesis is the interconnection between Corporate Social Responsibility and employee loyalty. Despite the extensive attention that was given to Corporate Social Responsibility in theory and practice, the concept is still rather open for interpretation and the implications for managerial practice lack clarity and consistency. Furthermore, the understanding of the construct of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta