Bc. Klára Nemčeková

Diplomová práce

Fluorescenční hybridizace in situ pro detekci potravinářských patogenů

Fluorescence in situ hybridization for detection of food pathogens
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na metodu FISH a její využití při detekci potravinářských patogenů. V první části se pojednává o základních modifikacích této metody a dále pak o konkrétních postupech využitých při detekci patogenů. Experimentální část poté popisuje zavedení FISH pro detekci Listeria monocytogenes a Salmonella spp..
Abstract:
This thesis is focused on the FISH method and its using for the detection of food pathogens. The first part deals with the basic modifications of this method and with the specific procedures used in detection of pathogens. The experimental part describes the application of FISH for detection of Listeria monocytogenes and Salmonella spp..
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Moťková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nemčeková, Klára. Fluorescenční hybridizace in situ pro detekci potravinářských patogenů. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická