Bc. Martin Kocák

Bakalářská práce

Návrh a vývoj mobilní aplikace pro výpočet mzdy na platformu Android

Design and development of a salary calculation application for Android
Abstract:
My bachelor thesis describes development and design of mobile application for Android from analysis of requirements, through design of architecture and graphical user interface, to their implementation. It contains explanation of terms necessary for understanding the development of application for Android. This process is shown in application for calculation of salary, which is the second part of this …více
Abstract:
Moja bakalárska práca popisuje návrh a vývoj mobilnej aplikácie pre Android od analýzy požiadavkov, cez návrh architektúry a grafického užívateľského rozhrania, po ich samotnú implementáciu. Obsahuje vysvetlenie pojmov potrebných pre pochopenie procesu vývoja aplikácie pre platformu Android. Celý proces návrhu a vývoja je potom znázornený na aplikácii pre výpočet mzdy, ktorá je druhou časťou tejto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace