Klára Mikšovská

Diplomová práce

Image OSA

Image of the Society for the Protection of the Rights of Music Authors and Publishers
Anotace:
Cílem diplomové práce je zmapování prvků tvořících a ovlivňujících image Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, o. s. (OSA). Na základě studie odborné literatury jsou identifikovány základní stavební kameny firemní identity, které představují výchozí bod pro vytváření firemní image a které jsou dále detailně analyzovány. Ačkoli OSA (především díky svému monopolnímu postavení) nepředstavuje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the basic elements that affect the image of the Society for the Protection of the Rights of Music Authors and Publishers (in Czech OSA). Based on a study of professional literature it identifies the basic segments of corporate identity, which represent the starting point for building the organization's image and which is further analyzed in detail. Although OSA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: Václav Riedlbauch
  • Oponent: Bohumír Štědroň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35065