Tomáš ZIMČÍK

Bakalářská práce

Metody a simulace kaskádního řízení, rozvětvené regulační obvody

Methods and simulations of a cascade control, the branch control circuits
Anotace:
V mnoha praktických aplikacích zpětnovazebního řízení nestačí pro zajištění kvality a po-žadavků regulace pouze jednoduchá zpětná vazba. Je to způsobeno dopravním zpožděním, komplikovanou dynamikou, přítomností poruch, množstvím akčních veličin. Vznikají tak regulační obvody složitější rozvětvené struktury. Práce se zabývá hlavními typy těchto ob-vodů. Jedná se o obvod s měřením poruchové veličiny …více
Abstract:
A single feedback control loop is often not a satisfactory solution for many practical appli-cations of control problems. It can be caused by time-delay terms, load and attenuation disturbance, multiple load variables, complex dynamics. The way how to solve these prob-lems is to introduce complex, cascade and multivariable loops into feedback. The work deals with basic types of such control systems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2006
Zveřejnit od: 16. 6. 2006
Identifikátor: 3222

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIMČÍK, Tomáš. Metody a simulace kaskádního řízení, rozvětvené regulační obvody. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.