Theses 

Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života v LDN – Bc. Lenka Jakubíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Jakubíková

Bakalářská práce

Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života v LDN

Quality of nursning care versus quality of life in sanatorium for long term ill

Anotace: Bakalářská práce srovnává subjektivní hodnocení kvality života a zdravotního stavu u klientů na začátku a na konci hospitalizace v léčebně dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou. Dále zjišťuje spokojenost klientů s poskytovanou ošetřovatelskou péčí. Míra spokojenosti klientů s ošetřovatelskou péčí ve kterémkoli zdravotnickém zařízení je jeden z ukazatelů kvality poskytované péče. Zjištěné nedostatky tak mohou být námětem pro management LDN. Průzkum byl proveden formou rozhovorů s klienty v LDN a výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů.

Abstract: Bachelor thesis compares the clients‘ subjective quality of life rating and health condition rating at the start and the end of hospitalization in the Long-Term Care Hospital (LTCH) in Bilovice nad Svitavou. It also checks the clients‘ satisfaction about the services rendered by the nursing staff. Clients‘ satisfaction rate with the nursing care at any health or medical center is one of the nursing care quality indicators. Actual negatives could be therefore a suggestion for the LTCH management. The survey was made by means of interviews with clients of LTCH and the results are presented in the charts and figures.

Klíčová slova: Kvalita života, Kvalita ošetřovatelské péče, Léčebna pro dlouhodobě nemocné

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 01:21, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz