Bc. Katarína Csicsaiová

Diplomová práce

Ochrana osobných údajov v EÚ a právo byť zabudnutý

Personal data protection in the EU and the right to be forgotten
Abstract:
The diploma thesis deals with personal data protection in the European Union, that currently has been largely discussed topic because of adoption of the General Data Protection Regulation 2016/679. It applies from May 2018 and will replace the Directive 95/46/EC, that has been the core of legal regulation of data protection in the EU for more than twenty years. The so called Right to be Forgotten became …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje ochrane osobných údajov v Európskej únii, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálnou a diskutovanou oblasťou v súvislosti s prijatím všeobecného nariadenia 2016/679, ktoré nadobudne účinnosť v máji 2018 a nahradí tak smernicu 95/46/ES, ktorá vyše dvadsať rokov predstavovala základ zákonnej regulácie problematiky ochrany osobných údajov v EÚ. Súčasťou spomenutého nariadenia sa stalo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia