Bc. Michal Rychnovský

Diplomová práce

Zemědělská politika a pozemkové úpravy

Agricultural Policy And Land Adjustments
Anotace:
Diplomová práce se zabývá objasněním zemědělské politiky Evropské unie a České republiky v kontextu s pozemkovými úpravami. Zdůrazňuje důležitost agrárního sektoru s uplatňováním evropského modelu zemědělství a vysvětluje Společnou zemědělskou politiku Evropské unie. Řeší financování na zabezpečení pozemkových úprav ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie. Obhajuje propojení zemědělství a …více
Abstract:
The thesis casts light on agricultural policy in EU and the Czech Republic in the context of land adjustments. It stresses the importace of the agrarian segment with implemented European agricultural model and it explains EU's common agricultural policy. It diplays the funding of the land distribution and redistribution from the national budget and from EU's funds. It advocates the cross conection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Jitka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní