Bc. Marek LAŠ

Diplomová práce

Analýza příjmů a výdajů konkrétního zdravotnického zařízení

neuvedeno

The revenue and cost analysis of a specific medical facility
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu příjmů a výdajů konkrétního zdravotnického zařízení a způsob jeho financování. Práce se zabývá rolí základních forem zdravotnických zařízení v systému zdravotnických služeb v České republice. Dále popisuje konkrétní zdravotnické zařízení ? Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, p. o., provádí analýzu jeho příjmů a výdajů, hodnotí řešenou problematiku a stanovuje …více
Abstract:
The paper aims at an analysis of revenues and costs of a specific medical facility and the ways of its financing. The paper looks into the role of basic forms of medical facilities in the system of health-care services in the Czech Republic. Further on, the paper describes a specific medical facility ? Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o., makes an analysis of its revenues and costs, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAŠ, Marek. Analýza příjmů a výdajů konkrétního zdravotnického zařízení. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/