Filip Bartoš

Bakalářská práce

Fake news ako fenomén súčasnosti a jeho dopady na českú a slovenskú verejnosť

Fake news jako fenomén současnosti a jeho dopady na českou a slovenskou veřejnost
Anotace:
Bakalářska práce je zaměřena na současnou problematiku fake news. Cílem práce je analyzovat a vyvrátit nejaktuálnější a nejzajímavější fake news, a to z oblasti zdravotnictví, politiky, ekonomiky a IT. Následně najít vhodné souvislosti, dopady a důsledky, které pravděpodobně souvisejí se šířením daných dezinformací a způsoby jakými ovlivňovaly českou a slovenskou veřejnost. První část práce se věnuje …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on current issues of fake news. The aim of the thesis is to analyze and refute the most current and interesting fake news, from the field of healthcare, politics, economics and IT. Subsequently, to find suitable contexts, impacts and consequences, which are probably related to the spread of the disinformation and the ways in which they influenced the Czech and Slovak …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na súčasnú problematiku fake news. Cieľom práce je analyzovať a vyvrátiť najaktuálnejšie a najzaujímavejšie fake news, a to z oblasti zdravotníctva, politiky, ekonomiky a IT. Následne nájsť vhodné súvislosti, dopady a dôsledky, ktoré pravdepodobne súvisia so šírením daných dezinformácií a spôsoby akými ovplyvňovali českú a slovenskú verejnosť. Prvá časť práce sa venuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Vilém Sklenák
  • Oponent: Antonín Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82454